Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 21/048 Περιοδικοί και κανονιστικοί έλεγχοι των εγκαταστάσεων των κτιρίων της...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/10/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 21/048
UCA 21/048 Περιοδικοί και κανονιστικοί έλεγχοι των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες...
Το αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών που αφορούν τους περιοδικούς και κανονιστικούς ελέγχους των ηλεκτρικών και τεχνικών εγκαταστάσεων των κτιρίων στα οποία στεγάζεται η Γραμματεία στις Βρυξέλλες, καθώς και οι κατ' απαίτηση έλεγχοι και εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν στα εν λόγω κτίρια.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
71631000
Σημεία αναφοράς
18/10/2021 00:00
21/01/2022 23:59
15/11/2021 23:59
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Έλεγχοι των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υλοποίηση υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών περιοδικών και κανονιστικών ελέγχων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των κτιρίων στα οποία στεγάζεται η Γενική Γραμματεία στο Βέλγιο.
Παρτίδα 2
Λοιποί έλεγχοι
Υλοποίηση όλων των υπόλοιπων περιοδικών και κανονιστικών ελέγχων καθώς και δειγματοληψιών, εργαστηριακών ελέγχων και αναλύσεων υλικών, αέρα ή νερού στα δείγματα που θα λαμβάνονται από τα κτίρια, στα οποία στεγάζεται η Γενική Γραμματεία στο Βέλγιο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 202-526415
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/10/2021 00:00