Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή βίντεο κινούμενης εικόνας για το Γραφείο Εναρμ...
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/004/15.
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή βίντεο κινούμενης εικόνας για το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς...
Ο επιλεγείς υποψήφιος θα κληθεί να παράγει βίντεο κινούμενης εικόνας σύμφωνα με τις ανάγκες του ΓΕΕΑ και υπό την επίβλεψη του ΓΕΕΑ. Ο υποψήφιος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σύγχρονες τεχνολογίες, κατάλληλο εξοπλισμό και εμπειρογνωμοσύνη για να παράσχει στο Γραφείο υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων υπηρεσιών μπορεί να βρεθεί στο παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές προδιαγραφές».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
10/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
18/09/2015 23:59
28/09/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 131-239875 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/07/2015 00:00