Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο Ορίζοντας Ευρώπη: Τεχνικές προδιαγραφές εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/10/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/12/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2021.MVP.05
Σχέδιο Ορίζοντας Ευρώπη: Τεχνικές προδιαγραφές εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων
Ο EASA δρομολογεί αυτό το ερευνητικό σχέδιο για την ανάπτυξη λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών (DTS) για τη δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων (RAT).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
100,000.00 EUR
100,000.00 EUR
73000000
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
73300000
73100000
73200000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
07/10/2021 00:00
07/12/2021 17:00
08/12/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 195-506862
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/10/2021 00:00