Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκή έρευνα για την κατάρτιση και τη μάθηση: Ανάπτυξη και συλλογή δεδομένων
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/10/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/DSL/JVLOO-KPOUL/ETLS/011/21
Ευρωπαϊκή έρευνα για την κατάρτιση και τη μάθηση: Ανάπτυξη και συλλογή δεδομένων
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών ζητείται για την απόκτηση υπηρεσιών για την ανάπτυξη, δοκιμή, οργάνωση και υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής έρευνας για την κατάρτιση και τη μάθηση (ETLS). Η ETLS θα ενισχύσει την κατανόηση από το Cedefop και την ευρύτερη κοινότητα έρευνας/πολιτικής των παραγόντων και συνθηκών πλαισίου που επηρεάζουν την κατάρτιση, τη μάθηση στον χώρο εργασίας και άλλες μορφές μάθησης που σχετίζονται με την εργασία μεταξύ ενηλίκων σε θέματα μισθοδοσίας από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συν τη Νορβηγία και την Ισλανδία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.cedefop.europa.eu
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1600000.00 EUR
79300000
EL522
Όροι συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/10/2021 00:00
15/11/2021 15:59
16/11/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 199-517886
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/10/2021 00:00