Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Vendita rifiuti metallici
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία έναρξης:
26/10/2021
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
25/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2021/MVP/2527-ExA
Vendita rifiuti metallici
Si informa che la presente non è un bando di gara, ma una pubblicazione che annuncia l'intenzione dell'amministrazione aggiudicatrice di pubblicare una futura procedura negoziata di basso o medio valore.

Il motivo della richiesta del servizio riguarda: - raccolta, movimentazione interna al JRC, trasporto da e verso l’Isola Ecologica, codifica, ricezione, imballaggio, recupero, trasporto all’esterno, eventuale intermediazione e recupero/smaltimento dei rifiuti metallici prodotti dal JRC Sito di Ispra. - demolizione eventualmente necessaria sullo stesso Sito JRC di impianti e installazioni.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
14630000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
14630000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
26/10/2021 00:00
25/11/2021 23:59
01/12/2021 - 20/12/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.