Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Het aanleggen van noodstroomvoorziening in gebouw 309 van het GCO te Petten.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία έναρξης:
09/10/2021
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
25/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2021/MVP/2690-ExA
Het aanleggen van noodstroomvoorziening in gebouw 309 van het GCO te Petten.
Gelieve op te merken dat dit geen aanbesteding betreft, maar een publicatie om aan te kondigen dat de aanbestedende dienst de intentie heeft in de toekomst een onderhandelingsprocedure van geringe of middelmatige waarde te publiceren.

De European Commission heeft besloten dat in het bestaande gebouw 309 een noodstroomvoorziening dient te komen. Deze noodstroomvoorziening zorgt ervoor dat bij een netuitval de bedrijfsvoering niet verstoord wordt. Op verdiepingen krijgen alle kantoren en vergaderruimten minimaal één WCD die op de noodstroomvoorziening is aangesloten. De nieuwe no-break WCD’s krijgen een afwijkende kleur, zodat voor de gebruiker duidelijk is dat dit de noodstroomvoorziening betreft. De scope van het project betreft met name een nieuwe voedingskabel aansluiten op verdeelinrichting HK6N-3, vermogensautomaat groep F2 instellen, doorvoeringen, voedingskabel aanleggen van 310 tot nieuwe UPS verdeelinrichting in gebouw 309. Voor gebouw 309 betreft met name demontagewerkzaamheden, nieuwe verdeelinrichtingen, één UPS, voedingskabels, kanalisatie, doorvoeringen, no-break WCD’s, toevoerrooster techniekruimte 033 en luchtafzuiging. In gebouw 309 wordt een UPS geplaatst, waarop de noodstroomvoorzieningen zijn aangesloten. Voor het geval dat er voor lange tijd noodstroom benodigd is, wordt het nieuwe UPS aangesloten op het NSA in het naastgelegen gebouw 310.
Εργασίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
45310000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
31682510
71323100
31154000
45310000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
09/10/2021 00:00
25/10/2021 00:00
26/10/2021 - 29/10/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.