Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση της δέσμευσης για την εκμάθηση στην εκστρατεία σχετικά με τον τομέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
477/PP/GRO/IMA/15/1154.
Παρακολούθηση της δέσμευσης για την εκμάθηση στην εκστρατεία σχετικά με τον τομέα των κατασκευών.
Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Θέσεις Μαθητείας (EAfA), η Επιτροπή στηρίζει τη διοργάνωση ειδικής εκστρατείας με στόχο τους εμπλεκόμενους φορείς από τον κατασκευαστικό τομέα. Η εν λόγω εκστρατεία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2015 και θα τελειώσει τον Μάρτιο του 2016 και αναμένεται να επιφέρει 50–60 δεσμευτικές υποσχέσεις από τον τομέα των κατασκευών.Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να διεξάγει μια «εκ των υστέρων» ανάλυση του βαθμού στον οποίο οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία αυτή έχουν υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε απολογισμό των αρχικών δεσμεύσεων, να παρουσιάσει μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα των δεσμευτικών υποσχέσεων που έχουν υλοποιηθεί, να προσδιορίσει παραδείγματα ορθών πρακτικών, τους παράγοντες επιτυχίας, καθώς επίσης και τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που συνάντησαν οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία, κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης. Μια έκθεση θα συνοψίζει τα πορίσματα της μελέτης, θα αξιοποιεί τα διδάγματα που έχουν αποκομιστεί από την πρωτοβουλία και θα διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης του συστήματος EAfA και των μαθητειών στον τομέα των κατασκευών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Σημεία αναφοράς
08/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
30/09/2015 15:00
01/10/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 152-279500 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/08/2015 00:00