Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών που σχετίζοντ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/10/2021
Ημερομηνία λήξης:
07/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2021/OP/2774-PIN
Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και τη μηχανική στο...
Παροχή τεχνικών συμβουλών, υπηρεσιών σχεδιασμού και διεύθυνσης έργων που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, τα έργα πολιτικού μηχανικού, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, το περιβάλλον και τη μηχανική εγκαταστάσεων, ως μέρος των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Κοινό Κέντρο Ερευνών στις εγκαταστάσεις στην Ίσπρα (VA). Σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η παροχή συμβουλών στη διαχείριση εγκαταστάσεων για τη λειτουργία υποδομών, τον σχεδιασμό, την επίβλεψη έργων, τις δοκιμές, τις αξιολογήσεις, τις επαληθεύσεις και το συντονισμό ασφάλειας σε εργοτάξια και/ή την ανακαίνιση και τη συντήρηση εργοταξίων, εγκαταστάσεων και υποδομών.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
5,000,000.00 EUR
5,000,000.00 EUR
71000000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
71000000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
29/10/2021 00:00
07/09/2022 04:10
15/11/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 131-372297
Διορθωτικό
11/07/2022 00:00
2021/S 211-549113
Προκαταρκτική προκήρυξη
29/10/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/IPR/2022/OP/1742
Υπηρεσίες σχεδιασμού, παροχής συμβουλών, διαχείρισης κατασκευών, δοκιμών και συν...
Προκήρυξη διαγωνισμού