Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.095 «Ανίχνευση λέιζερ υποβρύχιων στόχων στις άκρως παράκτιες περιοχές»...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.CAT.OP.095.
15.CAT.OP.095 «Ανίχνευση λέιζερ υποβρύχιων στόχων στις άκρως παράκτιες περιοχές».
Ο ειδικός στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη χρήση της τεχνολογίας λέιζερ για την αναγνώριση των υποβρύχιων στόχων στις άκρως παράκτιες περιοχές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
13/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
25/09/2015 17:00
28/09/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 155-285177 Προκήρυξη διαγωνισμού 13/08/2015 00:00