Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/10/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/12/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
21ETF24
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για τις εγκαταστάσεις του ETF στο Τορίνο και το προσωπικό του ETF που καλύπτουν υπηρεσίες διαδικτύου και απευθείας σύνδεση για Microsoft Teams (τμήμα 1) και κινητές υπηρεσίες – φωνή και δεδομένα (τμήμα 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
1500000.00 EUR
64200000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/10/2021 00:00
06/12/2021 11:00
07/12/2021 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες διαδικτύου και απευθείας σύνδεση για Microsoft Teams
Βλέπε διεύθυνση URL που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2
Κινητές υπηρεσίες – Φωνή και δεδομένα
Βλέπε διεύθυνση URL που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 230-601938
Διορθωτικό
26/11/2021 00:00
2021/S 209-545962
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/10/2021 00:00