Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων για πληροφορίες προς υποβολ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
447/PP/GRO/IMA/15/1171.
Μελέτη σχετικά με σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων για πληροφορίες προς υποβολή στα κέντρα δηλητηριάσεων, σύμφωνα με το...
Στόχος της σύμβασης υπηρεσιών είναι να εφοδιάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εργαλεία υποστήριξη της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος κατηγοριοποίησης προϊόντων (εφεξής ΣΚΠ), το οποίο θα χρησιμοποιείται στην υποβολή των πληροφοριών σχετικά με τη χημική σύνθεση επικίνδυνων μειγμάτων.Τα αναμενόμενα προϊόντα εργασίας συνίστανται σε τρία σκέλη:i) ανάλυση των υφιστάμενων συστημάτων κατηγοριοποίησης προϊόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ και της καταλληλότητά τους για την υποβολή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ΤΕΣ),ii) σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ΣΚΠ με βάση τα υφιστάμενα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων μετατροπής για τα υφιστάμενα συστήματα,iii) προσδιορισμός των διαδικασιών εργασίας για τη συντήρηση και την τακτική ενημέρωση του ευρωπαϊκού ΣΚΠ στο πλαίσιο της υποβολής πληροφοριών στους διορισθέντες φορείς.Πέραν τούτου, η μελέτη θα παράσχει καθοδήγηση και προγράμματα εκμάθησης για τη χρήση του ΣΚΠ, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/08/2015 00:00
25/09/2015 23:59
25/09/2015 23:59
02/10/2015 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 150-276551
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/08/2015 00:00