Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσία διαδικτυακής χαρτογράφησης των ναυτικών χαρτών, σχεδιασμός, μετάβαση κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/11/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/12/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/1039/2021/RS
Υπηρεσία διαδικτυακής χαρτογράφησης των ναυτικών χαρτών, σχεδιασμός, μετάβαση και λειτουργία
Παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής χαρτογράφησης των ναυτικών χαρτών, σχεδιασμός, μετάβαση και λειτουργία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
71354500
PL911
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/11/2021 00:00
14/12/2021 23:59
16/12/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 218-572783
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/11/2021 00:00