Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο Ορίζοντας Ευρώπη: Εκτεταμένες πτητικές λειτουργίες ελάχιστου πληρώματος –...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/11/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2021.HVP.23
Σχέδιο Ορίζοντας Ευρώπη: Εκτεταμένες πτητικές λειτουργίες ελάχιστου πληρώματος – Εφάπαξ πτητικές λειτουργίες – Πλαίσιο...
Το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου περιλαμβάνει τη γενική εκτίμηση κινδύνου των κύριων αλλαγών που προκαλούνται από τις λειτουργίες eMCO και SiPO, ενώ εξετάζει μια σειρά αλλαγών στη διαμόρφωση του θαλάμου διακυβέρνησης του αεροσκάφους που προσδιορίζονται για μεγάλα αεροσκάφη CAT και περιλαμβάνουν νέες εφαρμογές διαχείρισης πτήσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
930000.00 EUR
930000.00 EUR
73000000
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
73300000
73100000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
03/11/2021 00:00
28/01/2022 14:00
31/01/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 213-560484
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/11/2021 00:00