Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παραγωγή κειμένων, σχεδίαση, παραγωγή και μετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
COMM/DG/AWD/2015/135.
Παραγωγή κειμένων, σχεδίαση, παραγωγή και μετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος «Dot EU»/ενημερωτικών δελτίων καθώς και...
Παραγωγή κειμένων, σχεδίαση, παραγωγή και μετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος «Dot EU»/ενημερωτικών δελτίων καθώς και διαφημιστικών μηνυμάτων προς προβολή στο κύριο τηλεοπτικό κανάλι κατά τη διάρκεια των ωρών υψηλής τηλεθέασης στη Μάλτα. Η σύμβαση περιλαμβάνει διατάξεις για μια δράση «ανασήμανσης», διαφήμιση και χρήση των νέων μέσων. Στόχος των παραγωγών είναι η προώθηση της κατανόησης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η αυξημένη προβολή των μελών του.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
24/08/2015 12:00
07/09/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 132-241789 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/07/2015 00:00