Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης περιεχομένου
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/11/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/12/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
21ETF22
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης περιεχομένου
Ο παρών διαγωνισμός στοχεύει στη σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών περιεχομένου (επαγγελματική σύνταξη) για την υποστήριξη των επικοινωνιακών αναγκών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Εκπαίδευσης (ETF) κατά τα επόμενα τέσσερα έτη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
92312211
ITC11
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/11/2021 00:00
09/12/2021 15:00
10/12/2021 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 215-563686
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/11/2021 00:00