Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submitting tenders is extended until 21/01/2022 16h00. Tenderers having already submitted an offer can submit an updated offer, should they wish to do so.
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των οικονομικών μοντέλων των πολιτικών για τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/11/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2021/OP/0287
Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των οικονομικών μοντέλων των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις...
Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των οικονομικών μοντέλων των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις μεταφορές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
4
Συμφωνία πλαίσιο
3000000.00 EUR
73000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα της σύμβασης, βλ. τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/11/2021 00:00
21/01/2022 16:00
24/01/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μοντέλο μερικής εξισορρόπησης
Μερική εξισορρόπηση των μοντέλων των τομέων ενεργειακής ζήτησης και εφοδιασμού.
Παρτίδα 2
Πολυτομεακή οικονομική ανάλυση
Πολυτομεακή οικονομική ανάλυση.
Παρτίδα 3
Ανάλυση πολυτροπικών μεταφορών
Ανάλυση πολυτροπικών μεταφορών.
Παρτίδα 4
Μοντελοποίηση αερίων θερμοκηπίου εκτός του CO2
Μοντελοποίηση αερίων θερμοκηπίου εκτός του CO2, ατμοσφαιρικών ρύπων και των αντισταθμίσεων χρήσης της γης, αλλαγής στη χρήση της γης και δασοκομικών δραστηριοτήτων (LULUCF).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 010-016748
Διορθωτικό
14/01/2022 00:00
2021/S 245-642537
Διορθωτικό
17/12/2021 00:00
2021/S 224-588375
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/11/2021 00:00