Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μετάδοση σημάτων για σκοπούς οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων και πληροφορικής με...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/AWD/2021/472
Μετάδοση σημάτων για σκοπούς οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων και πληροφορικής μεταξύ αφενός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και...
Η Μονάδα Οπτικοακουστικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτίθεται να αναθέσει δημόσια σύμβαση για τη μετάδοση σημάτων για οπτικοακουστικούς σκοπούς και σκοπούς πληροφορικής μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του κτιρίου Résidence Palace, αφετέρου.Το τμήμα μηχανικής της οπτικοακουστικής μονάδας είναι υπεύθυνο για τα οπτικοακουστικά συστήματα και τον εξοπλισμό πληροφορικής που σχετίζονται με όλους τους τομείς δραστηριότητας υπό την ευθύνη του στις εγκαταστάσεις των Βρυξελλών και του Στρασβούργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Οι τομείς αυτοί καλύπτουν κατά προσέγγιση:• παροχή θεσμικής οπτικοακουστικής κάλυψης των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Συνεδριάσεις ολομέλειας, συνεδριάσεις επιτροπών, ...·• παρουσίαση και αναμετάδοση αυτών των δραστηριοτήτων,• τήρηση οπτικοακουστικού μητρώου των δραστηριοτήτων του οργάνου,• παροχή τεχνικής βοήθειας σε οπτικοακουστικά μέσα που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο παράρτημα I — Τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
600000.00 EUR
600000.00 EUR
64200000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
64228100
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη συγγραφή υποχρεώσεων στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/12/2021 00:00
04/03/2022 12:00
09/03/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 252-668935
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/12/2021 00:00