Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
HR/IPR/2021/OP/0017 — Μίσθωση ολοκληρωμένου συστήματος χημικής και ανοσολογικής ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/11/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/IPR/2021/OP/0017
HR/IPR/2021/OP/0017 — Μίσθωση ολοκληρωμένου συστήματος χημικής και ανοσολογικής ανάλυσης
Μίσθωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος χημικής και ανοσολογικής ανάλυσης σε μια ενιαία πλατφόρμα, συντήρηση πλήρους κινδύνου, προμήθεια των προϊόντων που απαιτούνται για λειτουργία και επιγραμμική σύνδεση. Προμήθεια συστήματος υλισμικού και λογισμικού για τη διαχείριση της αποθήκευσης όλων των αντιδραστηρίων, των αναλώσιμων και της συντήρησης πλήρους κινδύνου.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
950,000.00 EUR
950,000.00 EUR
33100000
UB07
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
33100000 UB07
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/11/2021 00:00
31/01/2022 16:00
03/02/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 240-628908
Διορθωτικό
10/12/2021 00:00
2021/S 225-588499
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/11/2021 00:00