Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη, εφαρμογή, εξέλιξη, συντήρηση, τεχνική βοήθεια, υποστήριξη και λειτουργ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PE/ITEC-ESIO-EQUILOG-VECOM4
Ανάπτυξη, εφαρμογή, εξέλιξη, συντήρηση, τεχνική βοήθεια, υποστήριξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του...
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη, υλοποίηση, εξέλιξη (επικαιροποίηση/αναβάθμιση), συντήρηση, τεχνική βοήθεια, υποστήριξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
16,000,000.00 EUR
16,000,000.00 EUR
31710000
BE / FR
Additional CPV Supplementary CPV
31700000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/12/2021 00:00
09/03/2022 15:00
11/03/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 233-612536
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/12/2021 00:00