Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please be kindly notified that the Contracting Authority draws attention to the fact that during the Opening session the relevant Committee will only assess the integrity of the tenders and their timely submission and it will not disclose the financial offers, as was wrongly stated in the Invitation to tender (Section 3.2 Opening of tenders) by clerical error, in line with the framework and rules applicable to the open procurement procedures.
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συστημάτων πληροφοριών γ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Public Prosecutor’s Office (EPPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EPPO/2021/88
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συστημάτων πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ΤΠ βάσει χρόνου και μέσων, με επανέναρξη του διαγωνισμού, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
15000000.00 EUR
15000000.00 EUR
72000000
LU000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/12/2021 00:00
26/01/2022 14:00
01/02/2022 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 239-628833
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/12/2021 00:00