Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολιτικές για την αποδοτική χρήση των πόρων για το μετριασμό της κλιματικής αλλα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.4/ETU/2012/0016
Πολιτικές για την αποδοτική χρήση των πόρων για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με μέτρα σχετιζόμενα με τη χρήση γης.
Στόχος της μελέτης είναι να προτείνει ένα πλαίσιο πολιτικής που θα είναι κατάλληλο για τη βελτιστοποίηση της μείωσης των σχετιζόμενων με τη χρήση γης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των αφαιρέσεων άνθρακα, μέσω της προώθησης 4 κύριων επιλογών για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με συνεπή και συνεκτικό τρόπο, και με παράλληλη αποτροπή των αρνητικών δευτερογενών αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω 4 επιλογές περιλαμβάνουν τη χρήση της γης για την παραγωγή βιομάζας προς υποκατάσταση ορυκτών πηγών ενέργειας, την υποκατάσταση υλικών/προϊόντων που σχετίζονται με προϊόντα υλοτομίας και άλλα βιοϋλικά/βιοχημικά, και τη χρήση της γης κατά τρόπο που να αυξάνει τα συνολικά χερσαία αποθέματα άνθρακα στα εδάφη, την υπέργεια και υπόγεια ζωντανή βιομάζα, και τη φυλλόστρωση/νεκρή οργανική ύλη. Η ουσιαστική εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής θα πρέπει να προβλέπεται για το διάστημα έως το 2030.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/06/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
20/07/2012 23:59
31/07/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 109-180454
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/06/2012 00:00