Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες κυλικείου, καφετέριας και τροφοδοσίας και προμήθεια καφέ και λοιπών ρο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/CORSER/2015/09.
Υπηρεσίες κυλικείου, καφετέριας και τροφοδοσίας και προμήθεια καφέ και λοιπών ροφημάτων για συνεδριάσεις.
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου παραχώρησης υπηρεσιών για 1 έτος + αυτόματη ανανέωση έως και 3 φορές για μέγιστη συνολική διάρκεια 4 συνεχόμενων ετών με έναν οικονομικό φορέα ο οποίος είναι σε θέση να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:Α) στην έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), via Carlo Magno 1/A, Πάρμα:— υπηρεσίες κυλικείου και καφετέριας,— ψύκτες νερού (και φιάλες) στους ορόφους και στις αίθουσες συνεδριάσεων,Β) στην έδρα της EFSA, via Carlo Magno 1/A ή/και στο «Palazzo Ducale», Πάρμα:— προμήθεια καφέ και λοιπών ροφημάτων για τις συνεδριάσεις,— υπηρεσία τροφοδοσίας εκδηλώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
14/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/08/2015 23:59
02/09/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 133-244605 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/07/2015 00:00