Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες βαφής και επένδυσης δαπέδου (τμήμα 1), καθώς και εργασίες συντήρησης κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2021/OP/2494
Εργασίες βαφής και επένδυσης δαπέδου (τμήμα 1), καθώς και εργασίες συντήρησης κατά την περίοδο παύσης λειτουργίας (τμήμα 2)
Η σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες βαφής και επένδυσης δαπέδου στα κτίρια του Ινστιτούτου σύμφωνα με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. Η σύμβαση διαιρείται σε δύο παρτίδες: Παρτίδα 1 — Εργασίες βαφής και επένδυσης δαπέδου και παρτίδα 2 — Εργασίες συντήρησης κατά την περίοδο παύσης λειτουργίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
2200000.00 EUR
50000000
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείστε να ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/12/2021 00:00
26/01/2022 12:00
31/01/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εργασίες χρωματισμού και επένδυσης δαπέδων
Εργασίες βαφής και επένδυσης δαπέδων.
Παρτίδα 2
Εργασίες συντήρησης κατά την περίοδο παύσης των εργασιών
Εργασίες συντήρησης κατά την περίοδο παύσης των εργασιών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 247-651811
Διορθωτικό
21/12/2021 00:00
2021/S 234-615165
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/12/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/KRU/2021/OP/2494-PIN
Εργασίες χρωματισμού και επένδυσης δαπέδων, καθώς και εργασίες συντήρησης κατά τ...
Προκαταρκτική προκήρυξη