Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELCHNP/2021/OP/0058
Υπηρεσίες καθαρισμού για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα προτίθεται να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eeas.europa.eu/delegations/china/area/jobs-funds_en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
4000000.00 CNY
4000000.00 CNY
90910000
CN
Additional CPV Supplementary CPV
90910000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/03/2022 00:00
25/04/2022 16:00
26/04/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 054-139567
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/03/2022 00:00