Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη για την προώθηση σχεδίων ΣΒΑΚ στην Κύπρο
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010634-001
Υποστήριξη για την προώθηση σχεδίων ΣΒΑΚ στην Κύπρο
Οι απαιτούμενες υπηρεσίες αφορούν την προετοιμασία προκαταρκτικών σχεδίων, μελετών κυκλοφορίας και εγγράφων διαγωνισμού για υποδομές για περπάτημα και ποδηλασία στις πόλεις Λεμεσό και Λάρνακα, πέραν της προετοιμασίας μιας πρότασης σχεδιασμού υποδομών δημόσιων μεταφορών. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει επίσης σχετικές δραστηριότητες διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων, της διαχείρισης κινδύνων, της διαβούλευσης και της υποβολής εκθέσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
375,000.00 EUR
375,000.00 EUR
71300000
IA01
CY
Additional CPV Supplementary CPV
60100000
71400000
Σημεία αναφοράς
01/12/2021 00:00
25/01/2022 23:59
26/01/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 011-022583
Διορθωτικό
17/01/2022 00:00
2021/S 233-612530
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/12/2021 00:00