Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στατιστικές υπηρεσίες σε σχέση με τις στατιστικές τιμών ακινήτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/02/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/LUX/2021/OP/0021
Στατιστικές υπηρεσίες σε σχέση με τις στατιστικές τιμών ακινήτων
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την ESTAT κυρίως όσον αφορά την αναζήτηση διαδικτυακών πηγών στατιστικών για τις τιμές ακινήτων και την εξαγωγή δεδομένων που θα αναλυθούν σχετικά με την κατασκευή δεικτών τιμών και την υποστήριξη της προετοιμασίας ενός εγχειριδίου για τους δείκτες εμπορικών ακινήτων. Η βελτίωση των στατιστικών για τα ακίνητα αποτελεί έργο υψηλής προτεραιότητας, το οποίο απαιτεί εξαιρετικά εξειδικευμένες υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ευαίσθητα, δεδομένου ότι αφορούν ανάγκες πολιτικής πολύ υψηλού επιπέδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδίως τις ΓΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
410000.00 EUR
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/02/2022 00:00
21/03/2022 16:00
23/03/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παραγωγή μηνιαίων δεικτών τιμών κατοικιών από δεδομένα που έχουν συλλεγεί από το διαδίκτυο
Παραγωγή μηνιαίων δεικτών τιμών κατοικιών από δεδομένα που έχουν συλλεγεί από το διαδίκτυο.
Παρτίδα 2
Υποστήριξη για εγχειρίδιο σχετικά με τους δείκτες εμπορικών ακινήτων
Υποστήριξη για εγχειρίδιο σχετικά με τους δείκτες εμπορικών ακινήτων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 026-065038
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/02/2022 00:00