Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών - 2 τμήματα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC.
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών - 2 τμήματα.
Το πεδίο εφαρμογής του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, η συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών για λειτουργίες έξυπνων δικτύων, 1 στο Petten (Κάτω Χώρες) και 1 στην Ίσπρα (Ιταλία), καθώς και η παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η σύμβαση περιλαμβάνει εγγύηση 24 μηνών και προληπτική και διορθωτική συντήρηση για περίοδο έως 4 ετών.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
31/07/2015 00:00
28/09/2015 23:59
28/09/2015 23:59
01/10/2015 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος συσσωρευτών — τμήμα 1 (Petten, Κάτω Χώρες)
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος συσσωρευτών για έξυπνα δίκτυα στο Petten (Κάτω Χώρες), με ονομαστική ισχύ 75 kW και ικανότητα αποθήκευσης 150 kWh.
Παρτίδα 2
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος συσσωρευτών — τμήμα 2 (Ίσπρα, Ιταλία)
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος συσσωρευτών για έξυπνα δίκτυα στην Ίσπρα (Ιταλία), με ονομαστική ισχύ 225 kW και ικανότητα αποθήκευσης 450 kWh.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 174-315829
Διορθωτικό
09/09/2015 00:00
2015/S 146-268336
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/07/2015 00:00