Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CPS.OP.140 - Ενημερώσεις του εγχειριδίου EMACC Handbook.
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.CPS.OP.140.
15.CPS.OP.140 - Ενημερώσεις του εγχειριδίου EMACC Handbook.
Παροχή ενημερώσεων (φάσεις 2 και 3) για την έκδοση 2.1. του εγχειριδίου περί κριτηρίων πιστοποίησης της ευρωπαϊκής στρατιωτικής αξιοπλοΐας (EMACC).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
15/10/2015 17:00
16/10/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 142-260090 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/07/2015 00:00