Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης για δεδομένα γεωσκόπησης
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/20/2021
Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης για δεδομένα γεωσκόπησης
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στον EMSA βάσει αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που θα εξάγουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας από δορυφορικές εικόνες διαφόρων τύπων αισθητήρων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
800,000.00 EUR
72000000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
15/12/2021 00:00
04/02/2022 16:00
07/02/2022 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης με τη χρήση δεδομένων γεωσκόπησης SAR
Οι αλγόριθμοι θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν εκτός του EMSA. Οι εν λόγω συμβάσεις περιλαμβάνουν τρεις κύριες δραστηριότητες:• ανάπτυξη του αλγορίθμου,• λειτουργικοποίηση,• περαιτέρω εξελίξεις και βελτιώσεις.
Παρτίδα 2
Παροχή αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης με τη χρήση οπτικών δεδομένων γεωσκόπησης
Οι αλγόριθμοι θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν εκτός του EMSA. Οι εν λόγω συμβάσεις περιλαμβάνουν τρεις κύριες δραστηριότητες:• ανάπτυξη του αλγορίθμου,• λειτουργικοποίηση,• περαιτέρω εξελίξεις και βελτιώσεις.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 243-639373
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/12/2021 00:00