Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.089 - Ενιαίο δίκτυο κόμβων ευρωπαϊκών μεταφορών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.CAT.OP.089.
15.CAT.OP.089 - Ενιαίο δίκτυο κόμβων ευρωπαϊκών μεταφορών.
Ο σκοπός της μελέτης που θα αποτελέσει το αντικείμενο της σύμβασης είναι να συνδράμει στον προσδιορισμό ενός ενοποιημένου (ενιαίου) δικτύου κόμβων ευρωπαϊκών μεταφορών και για την εξυπηρέτηση εθνικών αναγκών και αναγκών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και να προτείνει, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εναρμονισμένους κανονισμούς, διαδικασίες και μεθόδους για την ομαδοποίηση και τον καταμερισμό στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων και υποδομών στην Ευρώπη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/09/2015 17:00
02/10/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 142-260089
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/07/2015 00:00