Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
G02 - Ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την πολιτιστική κληρον...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/04/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CNECT/LUX/2021/OP/0070
G02 - Ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά
Ο παρών διαγωνισμός θα αναπτύξει τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά, για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του πολιτιστικού τομέα της Ευρώπης. Θα προωθήσει τη δημιουργία και την επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου σε διάφορους τομείς, με αξία για την οικονομία και την κοινωνία.Ο χώρος δεδομένων θα συνδεθεί με σχετικές ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πλατφόρμες για την παροχή διαλειτουργικής πρόσβασης σε δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Θα βασιστεί στην τρέχουσα υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών (DSI) και στη στρατηγική Europeana 2020-2025.Οι στόχοι είναι οι εξής:— διευκόλυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς,— διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, ιδίως 3D, για επιστημονική έρευνα, διατήρηση, αποκατάσταση, επαναχρησιμοποίηση σε καινοτόμες εφαρμογές,— διευκόλυνση της εύκολης πρόσβασης σε πολιτιστικό περιεχόμενο, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους φορείς να χρησιμοποιούν και να επωφελούνται από αυτόν τον χώρο δεδομένων,— δημιουργία ψηφιακών ευκαιριών για το κοινό, από τις εικονικές επισκέψεις έως την αναπαραγωγή ιστορικών θεμάτων και την εκπαίδευση επ΄αυτών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
30,000,000.00 EUR
30,000,000.00 EUR
72314000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
72314000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/04/2022 00:00
07/06/2022 16:00
09/06/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 069-181813
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/04/2022 00:00