Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων για την EASO
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/02/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2021/942
Υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων για την EASO
Η EASO επιθυμεί να συνάψει μια ενιαία σύμβαση-πλαίσιο (εφεξής αποκαλούμενη «σύμβαση-πλαίσιο») για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών ασφαλιστικών πρακτόρων για ασφαλιστήρια με κάλυψη σε διαφορετικές τοποθεσίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
66518100
EE / EL / MT / IT / ES / AT / CY / CZ / PL / RO / NL / DE / BE / FI / PT / BG / DK / LT / LU / HR / LV / FR / HU / SE / SI / SK / IE
Additional CPV Supplementary CPV
66510000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/12/2021 00:00
08/02/2022 16:00
09/02/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 015-031115
Διορθωτικό
21/01/2022 00:00
2021/S 251-665504
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/12/2021 00:00