Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Extra days have been added to the normal tender run for this call for tender to cover the holiday period (23-31 December inclusive) Any questions submitted during this period will be dealt with when we reopen on Monday 3 January 2022.
Τίτλος:
Σχεδιασμός του αποθετηρίου της ΕΕ για αποδεκτά όρια σχετικά με την υγεία και πλη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/02/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2021/OP/0019
Σχεδιασμός του αποθετηρίου της ΕΕ για αποδεκτά όρια σχετικά με την υγεία και πληροφορίες ταξινόμησης για την πρώτη έκδοση του...
Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της εναρμόνισης των αποδεκτών ορίων σχετικά με την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος μεταξύ των φορέων εκτίμησης κινδύνων της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
250,000.00 EUR
250,000.00 EUR
90700000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/12/2021 00:00
01/02/2022 16:00
03/02/2022 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 248-655094
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/12/2021 00:00