Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση της τροφικής αλυσίδας επιλεγμένων προϊόντων ειδών υδατοκαλλιέργειας: ταυ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/SCER/2015/02.
Ανάλυση της τροφικής αλυσίδας επιλεγμένων προϊόντων ειδών υδατοκαλλιέργειας: ταυτοποίηση και παρακολούθηση των ευπαθειών και...
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σχεδίου θα παράσχουν ενδείξεις σχετικά με την εφαρμογή της ανάλυσης της τροφικής αλυσίδας για τον προσδιορισμό των ευπαθειών και των αναδυόμενων κινδύνων σε επιλεγμένα είδη θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ψαριών, προκειμένου να πληροφορήσει και να επικεντρωθεί στις δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών όσον αφορά στους αναδυόμενους κίνδυνους της EFSA. Επιπλέον, τα αποτελέσματα από το παρόν σχέδιο θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους φορείς λήψης αποφάσεων να προσαρμόσουν τις στρατηγικές διαχείρισης για τις δράσεις μετριασμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Σημεία αναφοράς
21/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
16/10/2015 14:30
19/10/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 187-337648
Διορθωτικό
26/09/2015 00:00
2015/S 167-303635
Διορθωτικό
29/08/2015 00:00
2015/S 143-263154
Διορθωτικό
28/07/2015 00:00
2015/S 138-253741
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/07/2015 00:00