Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/CORSER/2022/03
Υπηρεσίες ασφαλείας
Το αντικείμενο της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων είναι η επιλογή ενός αναδόχου ικανού να παράσχει υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης, κυρίως για την έδρα της EFSA στη διεύθυνση: via Carlo Magno 1A στην Πάρμα, και, όταν απαιτείται, ικανού για εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εξωτερικά, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται στην ιταλική επικράτεια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,900,000.00 EUR
2,900,000.00 EUR
79710000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/12/2021 00:00
01/03/2022 14:30
02/03/2022 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 018-042396
Διορθωτικό
26/01/2022 00:00
2021/S 248-655077
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/12/2021 00:00