Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νερό για τους πολίτες - Στήριξη των δραστηριοτήτων πολιτικής της Επιτροπής σχετι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.C.2/FRA/2015/0032.
Νερό για τους πολίτες - Στήριξη των δραστηριοτήτων πολιτικής της Επιτροπής σχετικά με τις οδηγίες περί υδάτων κολύμβησης,...
Σύμβαση-πλαίσιο με τίτλο «Νερό για τους πολίτες» σχετικά με τη στήριξη της εφαρμογής των οδηγιών του κλάδου υδρεύσεως, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας περί υδάτων κολύμβησης (οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) της οδηγίας για το πόσιμο νερό (οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου) και της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου).Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τακτικές ασκήσεις κατάρτισης αναφορών, περιπτωσιολογικές μελέτες για τη διασφάλιση της τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης, αξιολογήσεις σχετικά με την εφαρμογή ή πτυχές αναθεώρησης πολιτικών, τακτικές συνεδριάσεις και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, εξέταση περιπτώσεων παραβάσεων. Τα καθήκοντα που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της σύμβασης θα συμβάλουν επίσης στο να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των 3 οδηγιών ανταποκρίνεται στους στόχους και εισάγει τα νέα στοιχεία που περιγράφονται στην ανακοίνωση εφαρμογής [COM(2012) 95 τελικό] της 7.3.2012.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/09/2015 16:00
29/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 138-253767 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/07/2015 00:00