Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σκοπιμότητας του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων, ως Δράση ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2021
Ημερομηνία λήξης:
18/02/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2022/OP/0013-PIN
Μελέτη σκοπιμότητας του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων, ως Δράση 9 του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση...
Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) προτείνει ως Δράση 9 την «Ανάπτυξη ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων (EDSC - European Digital Skills Certificate) που μπορεί να αναγνωριστεί και να γίνει αποδεκτή από κυβερνήσεις, εργοδότες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να δηλώσουν το επίπεδο των ψηφιακών ικανοτήτων τους, που αντιστοιχεί στα επίπεδα επάρκειας του πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων». Στόχοι της μελέτης είναι:— η χαρτογράφηση και η ανάλυση του ψηφιακού τοπίου ανάπτυξης ικανοτήτων και πιστοποίησης δεξιοτήτων στην ΕΕ,— ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων φορέων για διαβούλευση,— η ανάλυση κενών (ποια είναι η ζήτηση για το EDSC και τι λείπει) για την κατανόηση του ρόλου και της αξίας ενός πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων της ΕΕ και του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει την αναγνώριση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη,— η επικύρωση της επιχειρησιακής έννοιας,— η τεχνική σκοπιμότητα,— η ανάλυση κόστους και οφέλους για διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς,— οι περιορισμοί, κίνδυνοι και δοκιμασίες,— η σύσταση του ορισμού του σκοπού, του πεδίου εφαρμογής και των σταδίων ενός πιλοτικού προγράμματος EDSC.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300000.00 EUR
300000.00 EUR
79314000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
23/12/2021 00:00
18/02/2022 04:12
30/01/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 249-658458
Προκαταρκτική προκήρυξη
23/12/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/SVQ/2022/OP/0013
Μελέτη σκοπιμότητας του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων, ως Δράση ...
Προκήρυξη διαγωνισμού