Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Amended version of Instructions to tenderers is available. The deadline for receipt of tenders is extended by two weeks. The new deadline is 21/02/2022 at 14:00h (CET).
Τίτλος:
Εκτίμηση επιπτώσεων για το σχέδιο ενίσχυσης της Αφρικής «Boost Africa»
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/02/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010630-001
Εκτίμηση επιπτώσεων για το σχέδιο ενίσχυσης της Αφρικής «Boost Africa»
Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της κατανόησης των αναπτυξιακών επιπτώσεων που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Boost Africa», εστιάζοντας στις συνιστώσες που υλοποιούνται από την ΕΤΕπ. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν θα χρησιμοποιούν αυστηρές τεχνικές για να παρέχουν στους διαχειριστές κεφαλαίων και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που υποστηρίζουν, βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιχειρήσεών τους, ενισχύοντας παράλληλα την κατανόηση μεταξύ της ΕΤΕπ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος που υποστηρίζουν και υλοποιούν.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300000.00 EUR
300000.00 EUR
79400000
CI / NE / LU / SL / KE
Σημεία αναφοράς
24/12/2021 00:00
21/02/2022 14:00
22/02/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 020-045302
Διορθωτικό
28/01/2022 00:00
2021/S 250-658607
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/12/2021 00:00