Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχέδιο του Δυτικού κτιρίου της ΕΤΕπ (φάσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/05/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1667
Νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχέδιο του Δυτικού κτιρίου της ΕΤΕπ (φάση προκατασκευής)
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προτίθεται να συνάψει συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη φάση προετοιμασίας της κατασκευής του σχεδίου του Δυτικού κτιρίου της ΕΤΕπ (WBP - West Building Project) στο Λουξεμβούργο. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με 2 (δύο) παρόχους υπηρεσιών σε διαδοχική σειρά, για διάρκεια 4 (τεσσάρων) ετών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
79100000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79111000
Όροι συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/03/2022 00:00
06/05/2022 15:00
10/05/2022 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 080-214099
Διορθωτικό
25/04/2022 00:00
2022/S 060-153631
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/03/2022 00:00