Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ολλανδικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Πληροφορίες
2113/C5/N
Ολλανδικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα
Η Ευρωπόλ επιθυμεί να εντοπίσει έναν ανάδοχο για την αναδρομική παροχή ενός προγράμματος συνταξιοδοτικής ασφάλισης το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας ολλανδικής νομοθεσίας και τους κανόνες για μια ομάδα τεσσάρων ατόμων κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο 2015 έως το τέλος του 2017.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
390600.00 EUR
390600.00 EUR
66520000
NL
Additional CPV Supplementary CPV
66520000
66522000
66500000
Σημεία αναφοράς
19/01/2022 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/02/2022 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 013-028147
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/01/2022 00:00