Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μίσθωση οχημάτων για δοκιμές επαλήθευσης της συμμόρφωσης
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/01/2022
Ημερομηνία λήξης:
31/05/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2022/OP/0017-PIN
Μίσθωση οχημάτων για δοκιμές επαλήθευσης της συμμόρφωσης
Το ΚΚΕρ συμμετέχει στη δραστηριότητα της εποπτείας της αγοράς οχημάτων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό της ΕΕ 2018/858. Για τον σκοπό αυτό, το JRC πρέπει να προσλάβει οχήματα που θα επιλεγούν βάσει καθορισμένων κριτηρίων (π.χ. κριτήρια αξιολόγησης κινδύνων ή τεκμηριωμένη καταγγελία) τα οποία θα υποβληθούν σε δοκιμές για να επαληθευτεί η συμμόρφωση των οχημάτων με τις ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ή την ασφάλεια. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να εγγραφούν στον δικτυακό τόπο https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9930 προκειμένου να ενημερωθούν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης και όλων των εγγράφων της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής υποχρεώσεων. Οι οικονομικοί φορείς καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στην αίτηση παροχής πληροφοριών στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Vehiclehiring
Προμήθειες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
3,000,000.00 EUR
3,000,000.00 EUR
34110000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
34100000
34110000
60171000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
11/01/2022 00:00
31/05/2022 04:05
08/03/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 007-013107
Προκαταρκτική προκήρυξη
11/01/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/IPR/2022/OP/0017
Ενοικίαση οχημάτων για δοκιμές επαλήθευσης συμμόρφωσης
Προκήρυξη διαγωνισμού