Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά στοιχείων αναγνώρισης: περιβραχιόνια
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/02/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/2021/OP/1199/2021/ZB
Αγορά στοιχείων αναγνώρισης: περιβραχιόνια
Απόκτηση μπλε βραχιόνων με τα διακριτικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το μόνιμο σώμα.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300000.00 EUR
300000.00 EUR
18140000
PL91
Όροι συμμετοχής
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/01/2022 00:00
24/02/2022 11:00
28/02/2022 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 020-045283
Διορθωτικό
28/01/2022 00:00
2022/S 008-014710
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/01/2022 00:00