Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έρευνα αντίληψης για την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις – Συλλογές δεδομέν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
REGIO/2021/OP/0018
Έρευνα αντίληψης για την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις – Συλλογές δεδομένων για τα έτη 2022 και 2025
Αυτή παρέχει μια σειρά δεικτών που αφορούν τις μεταφορές, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, την ασφάλεια και την ποιότητα του αέρα για έως και 80 πόλεις στην Ευρώπη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,400,000.00 EUR
2,400,000.00 EUR
79300000
BE100
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/01/2022 00:00
09/03/2022 16:00
10/03/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 021-050818
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/01/2022 00:00