Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The tender deadline has been extended.
Τίτλος:
Υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων σε μητροπολιτικές περιοχές στις λιγότερο ανε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/02/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
REGIO/2022/OP/0002
Υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων σε μητροπολιτικές περιοχές στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ιταλίας
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή βοήθειας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ιταλίας για τη θέσπιση μέτρων για την αύξηση της διοικητικής ικανότητας. Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ιταλίας στις οποίες θα επικεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Οι εν λόγω περιφέρειες είναι οι εξής: Βασιλικάτα, Καλαβρία, Καμπανία, Μολίζε, Πούλια, Σαρδηνία και Σικελία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1500000.00 EUR
1500000.00 EUR
79410000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/02/2022 00:00
14/03/2022 16:00
15/03/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 041-105197
Διορθωτικό
28/02/2022 00:00
2022/S 024-059289
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/02/2022 00:00