Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ίδρυση της «ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την υποστήριξη βιώσιμης παραγωγής χημικών ο...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2015/017.
Ίδρυση της «ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την υποστήριξη βιώσιμης παραγωγής χημικών ουσιών».
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε ένα αριθμό περιφερειακών οργανώσεων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη φιλόδοξων στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση της ετοιμότητας των επενδύσεων στις περιφέρειές τους και σημαντικότερη συμμετοχή τους σε μια βιώσιμη παραγωγή χημικών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
05/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
04/09/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
09/09/2015 23:59
16/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 149-274503 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/08/2015 00:00