Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
IT nõustamisteenused ruumiandmete voo arendamise, haldamise ja kasutamise valdko...
Tellija:
European Environment Agency (EEA)
TEDis avaldamise kuupäev:
31/10/2015
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
11/12/2015
Olek:
Suletud
Informatsioon
EEA/IDM/15/016.
IT nõustamisteenused ruumiandmete voo arendamise, haldamise ja kasutamise valdkonnas
EEA kui selle institutsioonidevahelise pakkumiskutse põhihankija soovib sõlmida lepingu 1 töövõtjaga, kes abistaks EEAd ja Euroopa Komisjoni (eriti keskkonna peadirektoraati) osaleva hankijana, osutades IT-teenuseid ja -tuge, et arendada ja käitada erinevaid ruumiandmete ja koondandmete vooge ning korraldada kasutatavate tarkvarapakettide kohta praktilisi koolitusi.EEA ülesanne on arendada, rakendada ja käitada teatavat hulka ruumiandmete ja koondandmete vooge, mida riigid EEA-le andmete edastamiseks kasutavad. Kui andmed on edukalt EEA-le edastatud, järgneb sellele andmete mitmeetapiline ja -tasemeline töötlemine ning levitamine täiendavaks kasutamiseks.Kui andmete töötlemiseks ja käitlemiseks kasutatakse EEA taristut, võib Euroopa Komisjon (eeskätt keskkonna peadirektoraat) vajada kõnealuse raamlepingu alusel osutatavaid teenuseid. See töö toimub alati tihedas koostöös EEA tehniliste töötajatega, et tagada rakenduse sidusus, läbipaistvus ja vastavus tehnilistele nõuetele.Täpsema teabe saamiseks vt pakkumise iseloomustuse jaotisi 7 ja 8.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
31/10/2015 00:00
Vastus puudub
11/12/2015 16:00
18/12/2015 10:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2015/S 212-383990
Hanketeade
31/10/2015 00:00