Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Tööstusheidete alaste õigusaktide valdkonnas poliitika arendamise ja rakendamise...
Tellija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TEDis avaldamise kuupäev:
03/10/2015
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
16/11/2015
Olek:
Suletud
Informatsioon
ENV.C.4/FRA/2015/0042.
Tööstusheidete alaste õigusaktide valdkonnas poliitika arendamise ja rakendamise hindamise teenuste raamleping
Raamlepingu üldeesmärk on toetada komisjoni järgmises:1. analüüsida ja hinnata teavet, mille liikmesriigid on esitanud tööstusheiteid, tööstusõnnetusi ja elavhõbedat käsitlevate ELi õigusaktide ja poliitikasuundade rakendamise kohta, ning kõnealust teavet kokku võtta;2. olemasolevate õigusaktide (osade) hindamine ja läbivaatamine ning olemasolevate ja uute poliitikasuundade ja õigusaktide mõjude ning keskkonnaalaste, majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede hindamine. See hõlmab sõnaselgelt õigusakti (osa) või poliitikasuuna tulemusel tekkivate tulude ja kulude hindamist;3. uue poliitikasuuna väljatöötamine vajaduste kohaselt;4. valdkondlik profileerimine.See hõlmab (suurte) andmekogude kogumist ja analüüsi, liikmesriikide esitatud (rakendus)aruannete analüüsi, praeguste ja tulevaste poliitikasuundade hindamist ning juhtimisvariantide määratlemist Euroopa, riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, k.a nende tõhususe, tulude ja kulude ning rakendamismeetmete hindamist. Raamleping hõlmab ka tulemustest kokkuvõtte tegemist selgel ja sisutihedal viisil, mis sobib poliitikakujundajate ja laiemate tehniliste ning mittetehniliste sihtrühmade teavitamiseks, ning nende edastamist.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
03/10/2015 00:00
Vastus puudub
16/11/2015 16:00
27/11/2015 10:30
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2015/S 192-346514 Hanketeade 03/10/2015 00:00