Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Copernicuse kogu maismaa toodete valideerimiseks ette nähtud maapealse seire and...
Tellija:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
TEDis avaldamise kuupäev:
04/11/2015
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
12/01/2016
Olek:
Suletud
Informatsioon
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Copernicuse kogu maismaa toodete valideerimiseks ette nähtud maapealse seire andmete kogumise (GBOC) raamleping
Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi juhitava Copernicuse Maa seire Euroopa programmi (endine GMES) GMESi maismaateenuse kogu maismaa komponent (GIO-GL) on pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.9.2010 määruse (EL) nr 911/2010 (Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta (2011–2013)) jõustumist jõudnud selle esialgsete toimingute (GIO) etappi.Täielikult toimiv programm (2014–2020) algas Copernicuse määruse raames (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3.4.2014 määrus (EL) nr 377/2014, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010).Copernicuse määruse artikli 6 lõikes 2 on viidatud eraldi maapealse seire andmetele Maa seire toodete valideerimiseks:— in situ andmete esitamine sihtotstarbeliste missioonide seireandmete kalibreerimiseks ja valideerimiseks ning— sihtotstarbeliste missioonide kaudu saadud andmeid täiendavate toetavate missioonide kaudu saadud andmete esitamine, arhiveerimine ja levitamine.GBOC-GLi ülesanded võivad olla osa 1 etapist, mille eesmärk on muu hulgas aidata kasutajatel langetada otsust GIO ja Copernicuse maismaa registri otstarbekohasuse kohta.Käesoleva GBOC-GLi teenust käsitleva pakkumise ulatus on järgmine:i) olemasolevate mitme aasta maapealsete mõõtmiste tulemuste kogumine ja tulevaste maapealsete mõõtmiste tulemuste hankimine kooskõlas korrakohaselt määratletud ja heakskiidetud protokollidega;ii) seireandmeid ja lisaandmeid sisaldava andmebaasi ning eespool määratletud andmekogudele ja seonduvatele metaandmetele kasutajate juurdepääsu võimaldava veebipõhise platvormi kasutuselevõtt ja hooldus.Teenus on jagatud 3 järgmisse ossa:1) olemasolevate objektide mitme aasta maapealsete mõõtmiste tulemuste kogumine, hõlmates ajaloolisi aegridu;2) täiendavate objektide mitme aasta maapealsete mõõtmiste tulemuste hankimine;3) andmete levitamine kasutajatele maismaatoodete valideerimise tegevuste raames.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
04/11/2015 00:00
Vastus puudub
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2016/S 107-189998
Parandus
04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534
Hanketeade
04/11/2015 00:00