Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Vahendid ja ressursid CEFi automaattõlke jaoks – SMART 2015/1091
Tellija:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
TEDis avaldamise kuupäev:
30/03/2016
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
23/05/2016
Olek:
Suletud
Informatsioon
SMART 2015/1091
Vahendid ja ressursid CEFi automaattõlke jaoks – SMART 2015/1091
Käesoleva pakkumiskutsega rakendatakse CEFi 2015. aasta tööprogrammi automaattõlke arendamise komponenti. Pakkumiskutse koosneb 3 osast, millel on järgmised eesmärgid: — CEFi automaattõlke jaoks masintõlkesüsteemide ja vajalike töötlemise moodulite ning seonduvate teenuste hankimine (1. osa); — keeleressursside koordineerimise ja kogumise süvendamine ja laiendamine, sh seonduv juriidiline ja tehniline töö (keeleressursside kogu ülesehitamine ning intellektuaalse omandi õiguste toe ja paranduste kasutajatoe pakkumine) (2. osa); — täiendavate keeleressursside ja seonduvate täiustamise/töötlemise teenuste hankimine (3. osa).
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
CEFi automaattõlke jaoks masintõlkesüsteemide ja vajalike töötlemise moodulite ning seonduvate teenuste hankimise toetamine
Käesoleva osa raames tehtavate tegevuste lühiajaline eesmärk on CEFi automaattõlke platvormi ülesehitamiseks masintõlkesüsteemide ja vajalike töötlemise moodulite ning seonduvate teenuste hankimise toetamine. Töövõtja tehtavad tegevused aitavad Euroopa Komisjonil valida CEFi automaattõlke arendamise komponendis kasutamiseks ostetavaid vahendeid ja teenuseid. Käesoleva osa raames nõutav tegevus ei ole masintõlkesüsteemide ja töötlemise mudelite ostmine (välja arvatud hindamise jaoks litsentside hankimine), vaid nende hindamine tegelikes olukordades ning hindamise tulemuste dokumenteerimine. Hinnatavad süsteemid hõlmavad näiteks järgmisi vahendeid/teenuseid: masintõlkemootorid/teenused teatud keelepaaride ja/või valdkondade jaoks, vahendid/teenused andmete eeltöötlemise jaoks (terminoloogia otsimine, korpuste korrastamine, ühtlustamine, keeleressursside andmekogude anonüümsuse tagamine jne), vahendid/teenused keeleressursside "valdkonnasisesuse / valdkonnaga seotuse" hindamiseks, vahendid/teenused masintõlke väljundi kvaliteedi hindamiseks, masintõlke väljundi järeltöötlemiseks või teatud tõlketellimuse jaoks parima masintõlkemootori valimiseks jne.
Osa 2
Keeleressursside koordineerimise ja kogumise süvendamine ja laiendamine, sh seonduv juriidiline ja tehniline töö
2. osa raames tehtavate tegevuste üldeesmärk on ELi riikide ja Euroopa ühendamise rahastuga (CEF) liitunud riikide kõigis ametlikes keeltes asjaomaste keeleressursside haldamine, hooldamine ja koordineerimine, et CEFi praeguste ja tulevaste digitaalsete teenuste kontekstis parandada automaattõlkesüsteemide kvaliteeti, katvust ja tulemuslikkust. See parandab ka teadlikkust keeleressursside omandamisest ning jätkuvast kindlaksmääramisest ja kogumisest ning edendab neid tegevusi. Erieesmärgid hõlmavad järgmist: — keeleressursside kogumi loomine ja käigushoidmine, et hostida CEFi automaattõlke platvormi masintõlkesüsteemi koolitusteks, kohandamiseks ja toetamiseks vajalikke keeleressursse; — keeleressursside intellektuaalse omandi õiguste toe ja paranduste kasutajatoe töökorda seadmine ja käitamine, tehes seda keeleressursside kogu haldamisega integreeritult; — 2015. aasta aprillist kuni 2017. aasta aprillini täidetava Euroopa keeleressursside koordineerimise (ELRC) teenuslepinguga (SMART 2014/1074) võetud keeleressursside koordineerimise tegevuste täiendamine ja jätkamine. Taustteabena olgu täpsustatud, et ELRC teenuslepingu ülesanded on järgmised: — parandada keeleressursside (eriti ELi riikides ja Euroopa ühendamise rahastuga (CEF) liitunud riikides kõigil valitsuse tasemetel (riiklik, regionaalne, kohalik) avaliku sektori hoitud/loodud ressursside) kättesaadavust ja lihtsustada nende ligipääsetavust; — tegutseda ELi liikmesriikides ja Euroopa ühendamise rahastuga (CEF) liitunud riikides keeleressursside vaatluskeskusena, määratledes, kataloogides ja dokumenteerides keeleressursse (eeskätt paralleelseid tekstikogusid), mida saab kasutada automaattõlke jaoks; — jõuda avalike ametiasutuste ja muude sidusrühmadeni (nt asjaomased valitsusvälised organisatsioonid) ning tõsta nende hulgas teadlikkust selle kohta, mis puudutab keeleressursside, eriti paralleelsete tekstikogude, väärtust, ning julgustada neid tegema ressursse CEFi automaattõlke platvormile kättesaadavaks ja juurdepääsetavaks; — selgitada keeleressurssidega seotud õiguslikke ja kaubanduslikke küsimusi (keeleressursside intellektuaalomandiga seotud olukorrad, eraelu puutumatuse klassifitseerimine ja kasutustingimused).
Osa 3
Täiendavate keeleressursside ja seonduvate täiustamise/töötlemise teenuste hankimine
Selle osa üldine ülesanne on viia ellu täiendavate keeleressursside ja seonduvate täiustamise/töötlemise teenuste hankimine (koos nt anonüümseks muutmisega) ning nende tagamine CEF automaattõlke platvormi keeleressursside kogu jaoks. Lühiajaline eesmärk on kõigis CEFi keeltes CEFi digitaalteenuste infrastruktuuridega seotud teemavaldkondades väga kvaliteetsete intellektuaalse omandi õigustega kooskõlas keeleressursside (paralleelsed korpused) saamine. Pikaajaline üldeesmärk on liikmesriikides keeleressursside kogumisse panustada ja seda parandada (koordineeritud 2. osaga), et saavutada automaattõlke rahuldav kvaliteet nendes CEFi digitaalteenuste infrastruktuuridega seotud valdkondades, mille jaoks on vaja mitmekeelseid funktsionaalsuseid.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2016/S 062-106287
Hanketeade
30/03/2016 00:00