Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Säästva energia investeerimisfoorumid: ELis investeerimise hoogustumise toetamin...
Tellija:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
TEDis avaldamise kuupäev:
15/12/2015
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
14/03/2016
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
EASME/H2020/EE/2015/029.
Säästva energia investeerimisfoorumid: ELis investeerimise hoogustumise toetamine
Praegused säästva energia investeeringud ei ole ELi 2020. ja 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide (eelkõige energiatõhususe vallas) täitmiseks piisavad. Seda põhjustavad mitmed tegurid, mis mõjutavad säästva energia investeeringuid nii pakkumise kui ka nõudluse poole pealt.Kõnealuses lepingus käsitletakse era- ja avaliku sektori sidusrühmade ebapiisavat suutlikkust ning nendevahelise koostöö puudumist riiklikul tasandil, et arendada välja laiaulatuslikke investeerimisprogramme ja finantsskeeme. Lepingu lõppedes peaks igas sihtliikmesriigis olukord olema muutunud järgmiselt:— era- ja avaliku sektori peamised sidusrühmad on pärast esimesel riiklikul ümarlaual osalemist säästva energia rahastamise valdkonnas hakanud koostööd tegema ning on säästva energia rahastamise riikliku ümarlaua raames loonud aluse pikaajaliseks koostööks. Koostöö eesmärk on välja töötada ühine arusaam probleemidest, koostada tegevuskavad säästva energia investeeringute paremaks juurdepääsuks rahastamisele ning pakkuda välja poliitika- ja regulatiivsete raamistike edasiarendusi. Lisaks sellele on pakkumise eesmärk luua riiklikul tasandil peamiste sidusrühmade vahel süsteem dialoogi pidamiseks ja koostöö tegemiseks, et tagada ühtsed sidemed poliitika, turu ja rahastamise vahel;— avalikud asutused ja erasektori osalejad on parandanud oma suutlikkust, et välja töötada laiaulatuslikud innovatiivsetel rahastamislahendustel põhinevad investeerimisprogrammid, mis kaasavad (suurel määral) erafinantseeringuid.Lepingu eesmärk on erinevates riikides säästva energia rahastamisega seotud valdkondades töötavate sidusrühmade vahel korraldada parimate tavade vahetamisi.Lepingu erieesmärgid on järgmised:1. riiklikul tasandil säästva energia rahastamise valdkonnas peamiselt ümarlaudade ja nende järeltegevuste korraldamise teel peamiste sidusrühmade vahel süstemaatilise koostöö algatamine ja selle hoogustamine;2. arendamise ja säästva energia investeerimise suutlikkuse parandamine, reklaamides ELis edukaid või lootustandvaid investeerimisprojekte (mis on alati nimetatud riigi konteksti jaoks asjakohased);3. ELi võrgustumisürituste korraldamine.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Vastus puudub
Tähised
15/12/2015 00:00
Vastus puudub
14/03/2016 23:59
23/03/2016 14:30
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2015/S 242-438489
Hanketeade
15/12/2015 00:00